Wczytywanie...

text_increase

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Energia-Działanie z siedzibą w Kozienicach przy ul. Maciejowickiej 4/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000572818, NIP: 812-191-64-98, REGON: 362436518 zwana dalej „Fundacją”.
2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Fundacji jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest poprzez adres e-mail: [email protected]
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy bądź w celu przesłania informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazali Państwo w formularzu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników administratora danych.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do innych firm, instytucji, organizacji, państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego.
10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Przekaż 1% Przekaż 1,5%