Numeru telefonu rejestracji na USG piersi: +48 611 31 81
Numeru rachunku w Banku Pekao S.A.: 50 1240 5862 1111 0010 6221 2152
Kup książkę „Okruchy dnia, czyli Krzysiek i inne zapiski” na platformie Charytatywni Allegro - KLIKNIJ TUTAJ
Kup poduszkę-serce dla kobiet po mastektomii na platformie Charytatywni Allegro - KLIKNIJ TUTAJ

O nas

Fundację Energia – Działanie współtworzą dynamiczni, przedsiębiorczy ludzie, którzy łączą doświadczenie i kompetencje z witalnością, kreatywnością i zaangażowaniem.

Co robimy?

Nasze działania koncentrują się wokół edukacji pozaformalnej, integracji międzypokoleniowej, alternatywnych form spędzania wolnego czasu, ochrony zdrowia oraz promocji miasta i gminy Kozienice.

Współpraca międzysektorowa to nasza wizja Fundacji.

Do kogo kierujemy naszą ofertę?

Ziemia Kozienicka to nie tylko atrakcyjny pod względem krajobrazowym teren o rozwiniętej infrastrukturze. To przede wszystkim miejsce, w którym przychodzą na świat niezwykle uzdolnieni ludzie. To właśnie do nich w pierwszym rzędzie kierujemy swą ofertę. Wspieranie przedsiębiorczości i aktywności społecznej poprzez współpracę międzysektorową, premiowanie ciekawych przedsięwzięć oraz budowanie ścieżki kariery – to nasze kluczowe działania. Połączenie doświadczenia z młodością jest gwarantem sukcesu każdego projektu. Dlatego też integracja międzypokoleniowa to kolejny nasz priorytet. Ochrona zdrowia to również obszar naszych działań. Wczesna interwencja logopedyczna u osób dotkniętych następstwami chorób naczyniowo – mózgowych oraz wsparcie ich rodzin, to obok edukacji żywieniowej jeden z kluczowych celów Fundacji.

Obszary działań

Edukacja pozaformalna

To alternatywna forma kształcenia młodzieży, która obok kreatywności, uczy samodzielnego myślenia, odpowiedzialności za zdobywanie wykształcenia oraz budowania własnego wizerunku. Nasi beneficjenci zdobywają doświadczenie, pozwalające stworzyć im własną firmę lub skutecznie poszukiwać zatrudnienia na rynku pracy.

Platforma wymiany doświadczeń

Łączenie wiedzy i doświadczenia osób starszych z potencjałem i energią młodzieży to jedno z założeń statutowych Fundacji. Zgodnie z priorytetami Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, pracujemy nad stworzeniem podmiotu ekonomii społecznej, jakim jest przedsiębiorstwo społeczne.

Współpraca międzysektorowa

Połączenie potencjałów dwóch sektorów: samorządowego i pozarządowego przy zaangażowaniu świata nauki i biznesu – to gwarant dynamicznego rozwoju Ziemi Kozienickiej. To również skuteczny sposób rozwiązywania problemów społecznych, to systemowe wsparcie inicjatyw lokalnych.
 

Ochrona zdrowia

Nadciśnienie tętnicze, udary niedokrwienne mózgu oraz wylewy krwi do mózgu to choroby cywilizacyjne, które obok wypadków komunikacyjnych oraz chorób nowotworowych, dziesiątkują nasze społeczeństwo. Wczesna interwencja logopedyczna u osób dotkniętych następstwami chorób naczyniowo – mózgowych oraz wsparcie ich rodzin, to obok profilaktyki chorób onkologicznych oraz edukacji żywieniowej, a także akcji na rzecz podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeden z kluczowych celów Fundacji.

Promocja Ziemi Kozienickiej

Działania na rzecz promocji Ziemi Kozienickiej wpisują się w statut Fundacji. Wykorzystując posiadaną wiedzę oraz doświadczenie, współpracując z partnerami z branży filmowej, angażując dzieci, młodzież oraz dorosłych mieszkańców miasta, tworzymy materiały budujące markę Kozienic, jako miasta o niezwykle atrakcyjnym położeniu z bogatą infrastrukturą turystyczną oraz dużym potencjałem gospodarczym. 
 
 

Zespół

Beata Smykiewicz-Różycka

Beata Smykiewicz-Różycka

prezes zarządu

polonistka, logopedka, ekspertka praktycznej edukacji filmowej, nauczycielka-liderka edukacji artystycznej, koordynatorka projektów UE. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej

nauczycielka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, logopedka w SPZOZ „Przychodnie Kozienickie”
Magdalena Kutyła

Magdalena Kutyła

wiceprezes zarządu

germanista, anglista, absolwent Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego

Tomasz Gola

Tomasz Gola

członek zarządu

absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, magister inżynier elektroenergetyk, absolwent Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

pracownik Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
Grzegorz Kowalski

Grzegorz Kowalski

koordynator IT

absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, student informatyki na Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, webdeveloper, programista. Administrator strony Fundacji Energia - Działanie

IT Systems Administrator
Iga Ruczkowska

Iga Ruczkowska

koordynator graficznyKontakt

 •    [email protected]
 •    +48 790 236 836
 •    ul. Maciejowicka 4 m. 2
  26-900 Kozienice
  mazowieckie, Polska

  KRS: 0000572818
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  NIP: 8121916498
  REGON: 362436518

  Bank Pekao S.A.
  Nr rachunku: 50 1240 5862 1111 0010 6221 2152