Uwaga! Zmiana numeru rejestracji na USG piersi: 48 611 31 81

Wzrost dostępności terapii onkologicznych

Systematyczne zwiększanie dostępu do nowoczesnych i bezpiecznych terapii dla pacjentów onkologicznych i hematooonkologicznych, pozwalających na leczenie zgodnie z najlepszymi standardami medycznymi, jest jednym z priorytetów Ministerstwa Zdrowia. Obecnie realizowane są 32 onkologiczne programy lekowe, w ramach których refundowanych jest 50 substancji czynnych. Łącznie jest dostępnych ponad 100 opcji terapeutycznych, a wiele ważnych zmian w tym zakresie pojawiło się w ostatnich latach.

Źródło/czytaj dalej na: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wzrost-dostepnosci-terapii-onkologicznych